06:04
7 Червня
Середа
Ввiйти на сайт

Логiн:

Пароль:


запам`ятяти мене

Авторизацiя дозволить Вам користуватись всiма можливостями сайту. "запам`ятяти мене" забезпечить вхiд без повторного вводу даних протягом 30 днiв.

Ви ще не зареестрованi?
logout Зареєструватися

 СПЕФК ЧДТУ
НАМ ВЖЕ
41

Смiлянський промислово-економiчний
                фаховий коледж
   Черкаського державного технологiчного унiверситету
Головна Новини Фотогаларея Вiдеофайли Ви ввiйшли як Гiсть
Підприємництво
торгівля
Фiнанси Менеджмент Інженерія програмного забезпечення Телекомунікації
та радіотехніка
Електронiка
Головна / Абiтурiенту / Заочна форма

ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ


Підготовка фахівців на заочному відділенні Смілянського промислово – економічного коледжу ЧДТУ проводиться відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України.

Заочна форма навчання є однією із форм здобуття певного рівня вищої освіти  без відриву від виробництва. Ринкові відносини, сучасне виробництво ставлять підвищені вимоги до підготовки фахівців. Хороший спеціаліст повинен мати не тільки високопрофесійну підготовку, а й бути вмілим організатором виробництва, мудрим та далекоглядним керівником колективу. Студентські роки – це не тільки час навчання, а й духовного збагачення, підвищення особистого культурного рівня, отримання незабутніх вражень від студентських років. 

На сьогоднішній день заочне відділення Смілянського промислово – економічного коледжу ЧДТУ здійснює набір абітурієнтів для підготовки фахівців з таких спеціальностей:

5. 03060101 "Організація виробництва

5. 03050702 "Комерційна діяльність

5. 05090101  "Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки»

Студенти заочної форми навчання мають змогу:

Організація навчального процесу на заочній формі навчання
у Смілянському промислово – економічному коледжі ЧДТУ

Коледж здійснює  підготовку фахівців на заочній формі навчання за освітньо – кваліфікаційним  рівнем молодший спеціаліст на основі договорів на освітні послуги з фізичними і юридичними особами (платне навчання).

Зміст навчання визначається навчальними планами та програмами, затвердженими у встановленому порядку. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за заочною формою, мають статус студента і на них поширюються права та обов'язки, що визначені чинним законодавством.

Навчальний процес передбачає проведення настановчої сесії,  заліково  – екзаменаційних сесій, консультацій у міжсесійний період з окремих розділів і тем навчальних дисциплін, а також проведення поточного контролю знань передбаченого робочою навчальною програмою. Студенти зобов’язані з’являтися на аудиторні заняття (лекції, семінарські, практичні), вчасно виконувати  контрольні роботи та завдання для самостійного опрацювання. Координуючим документом є графік навчального процесу.

Аудиторні заняття і консультації з навчальних дисциплін проводять за розкладом для відповідної навчальної групи під час настановчої та лабораторно-екзаменаційних сесій.

Домашні контрольні роботи студент виконує у міжсесійний період. Кількість контрольних робіт з дисципліни регламентується навчальним планом відповідного напряму підготовки, а їх обсяг обмежується розрахунком часу для самостійної роботи студента, який визначається   робочою навчальною програмою дисципліни. Виконані контрольні  та курсові роботи студент складає для реєстрації та передачі викладачеві для їх перевірки і допуску до захисту. Успішний захист контрольних робіт є необхідною умовою для допуску студента  до складання заліків та екзаменів.

Заліки і екзамени викладачі приймають згідно з розкладом. Оцінка виставляється в журнал, екзаменаційну чи залікову відомості та у  залікову книжку студента. Викладач несе відповідальність за заповнення та збереження залікової (екзаменаційної) відомості.

Для заочного навчання графіком навчального процесу  передбачена сумарна тривалість сесій  на навчальний рік, що відповідає обсягу визначених законодавством додаткових відпусток і складає 40 календарних днів оплачуваної відпустки щорічно, а також до 15 днів додаткової відпустки щорічно без збереження зарплати.

На сесію студенти прибувають відповідно до графіку навчального процесу, одержавши повідомлення або довідку-виклик встановленої форми. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які не мають академічних заборгованостей (або академічних розходжень) за попередній курс. Довідка-виклик є документом суворої звітності і підлягає реєстрації із зазначенням номера та дати видачі.

Після  завершення лабораторно-екзаменаційної сесії, а також після повного виконання навчального плану за поточний навчальний рік (семестр) студент зобов’язаний завізувати залікову книжку на заочному відділенні.
До складання державних іспитів  наказом директора  допускаються студенти, які завершили теоретичне і практичне навчання на відповідному рівні підготовки (атестовані з усіх дисциплін навчального плану).

Розклад дзвінків заочної форми навчання
з 14.02.2023 - 28.02.2023
<<< Розклад дзвінків

Розклад екзаменів заочної форми навчання
(2022/23 навчальний рік)
<<< Розклад екзаменів М-21, М-21ск
<<< Розклад екзаменів M-22_П-22_T-22

Розклад занять заочної форми навчання
(2022/23 навчальний рік)
<<< Розклад занять M-21_M-21cк_П-21_T-21
<<< Розклад занять M-22_П-22_T-22


Контрольні роботи

Іноземна мова ОР
Українська мова за професійним спрямуванням ОР, ФН, ЕП,КД
Архітектура комп`ютера
Комп`ютерні мережі
Джерела живлення РЕА
Вища математика Півненко С.В.
Підручник з математики для 9-10 класу
Вища математика Устяновська Н.В.
Комп`ютерна схемотехніка
Українська мова за професійним спрямуванням ТО
Схемотехніка РТП
Радіоприймальні пристрої
Радіопередавальні пристрої
Метрологія та вимірювальна техніка
Електронні пристрої та мікроелектроніка курс лекцій