06:24
7 Червня
Середа
Ввiйти на сайт

Логiн:

Пароль:


запам`ятяти мене

Авторизацiя дозволить Вам користуватись всiма можливостями сайту. "запам`ятяти мене" забезпечить вхiд без повторного вводу даних протягом 30 днiв.

Ви ще не зареестрованi?
logout Зареєструватися

 СПЕФК ЧДТУ
НАМ ВЖЕ
41

Смiлянський промислово-економiчний
                фаховий коледж
   Черкаського державного технологiчного унiверситету
Головна Новини Фотогаларея Вiдеофайли Ви ввiйшли як Гiсть
Підприємництво
торгівля
Фiнанси Менеджмент Інженерія програмного забезпечення Телекомунікації
та радіотехніка
Електронiка
Головна / Iнфо / Органiзацiя виробництва

Загальне уявлення про спеціальність «Менеджмент» (для вступників)

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Кваліфікація: фахівець в з менеджменту  

Термін навчання:

        Навчання зі спеціальності  «Менеджмент»  престижне і перспективне. Сьогодні неможливо уявити будь - яке виробництво без менеджера.

        Менеджер – це спеціаліст , який повинен знати, як організувати матеріально-технічне забезпечення, процес виробництва, як управляти виробничими і комерційними процесами, стимулювати працю, ефективно мотивувати трудовий колектив.

        Кваліфікованих професіоналів, з такою спеціальністю чекають підприємства будь-яких форм власності і форм господарювання.

Кваліфікаційна  характеристика

Випускники повинні

знати:

основи створення і функціонування підприємств на приватній основі;  форми організації праці та напрями її удосконалення; особливості і форми оплати праці та напрями її удосконалення; організацію виробництва ; економічні та правові основи здійснення бізнесу і підприємництва, службову етику.

 уміти:

обчислювати потребу в матеріально-технічних ресурсах, раціональні розміри  внутрішньогосподарських, обслуговуючих підрозділів; визначати собівартість одиниці продукції і послуг; укладати  господарські договори, вміти розрахувати розмір доходу колективу і заробітну плату працівників за кінцевим результатом господарювання; визначати потребу фірми у фінансах, розрахувати ступінь ризику.

Сьогодні професія менеджера є однією із найпопулярніших, престижних і, що важливо, найзатребуваніших на ринку праці. Сучасні компанії відчувають гостру потребу в професійних керівниках (топ-менеджерах, директорах, менеджерах середньої ланки, менеджерах із персоналу, адміністраторах, тощо).

Менеджер – це висококваліфікований персонал, який грає роль координуючого органу, що формує і приводить у рух ресурси організації  для досягнення своїх цілей.

Що означає менеджмент?

Менеджмент - досить нове слово в ужитку у співвітчизників, проте воно швидко здобуло собі популярність. Відкривши газету або сайт з описом необхідних фахівців, завжди можна помітити, що компанії потребують менеджерів. Спробуємо розібратися, що ж під собою має на увазі це поняття, і ким можна працювати за фахом "Менеджмент".

Людина, ніколи не стикається з цим поняттям, часто думає, що воно означає управління. У деякому роді так і є, адже поняття «менеджмент» походить від латинського manus (рука), що знайшло відображення в англійському дієслові to manage - "керувати". Однак управління - більш широке поняття, яке має на увазі можливість керувати будь-якими системами, в тому числі і автоматичними, в той час як менеджмент - мистецтво створювати продукт руками інших людей. Це означає, що менеджер - особа, яка керує людьми і володіє при цьому лідерськими якостями.

Обов'язки менеджера

Система менеджменту організації передбачає, що в кожної компанії є функціональні підрозділи, на чолі яких має знаходитися особа, яка приймає рішення. На практиці менеджер найчастіше виступає в ролі керівника середньої ланки, в безпосередні обов'язки якого входить:

  1. планування та впровадження заходів з модернізації роботи підприємства;

  2. вчинення аналізу роботи компанії;

  3. повсюдний контроль за виконанням поставлених перед персоналом завдань;

  4. мотивація співробітників, створення сприятливого клімату в колективі.

Фахівці даної спеціальності підготовлені до здійснення: системного аналізу діяльності організації; розробки стратегічних напрямів розвитку організації і забезпечення їх конкурентоспроможності; поєднання всіх видів ресурсів, організація колективної праці для досягнення місії організації; організація процесів управління, прийняття управлінських рішень та їх реалізації.

Фахівець з менеджменту управління і адміністрування – це особа, яка має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку та прийняття управлінських рішень. Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, а за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково - контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна.

Перевагами фахівців з менеджменту управління і адміністрування є високий рівень зарплат, стабільний попит на ринку праці та широкий спектр можливих місць працевлаштування.

Випускник даного профілю,може обіймати посади:

- керівника підприємства чи його заступника,

- менеджер-логіста,

-менеджера з персоналу,

-менеджера відділу збуту,

- керівника виробничого підрозділу,

- голови фермерського господарства

- менеджера комерційного відділу,

- фахівця з аналізу ринку, економічного радника тощо.

Менеджер – це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, юриста. 

Якщо Ви прагнете успіху - це Ваш шанс!

Освіта - це основа Вашого майбутнього!