Спеціальність: 171 Електроніка

Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з електроніки
Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Термін навчання - на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців;
                             - на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців.

Загальна інформація

E01

 Сучасна електроніка, з одного боку, є наслідком науково-технічного прогресу, а з іншого – сама є його рушієм. Досягнення електроніки є фундаментом для розвитку компонентної бази, інформаційних і телекомунікаційних технологій, різноманітних комп’ютерних систем, систем діагностики і робототехніки: від систем штучного інтелекту до смартфонів і мікро¬контролерних побутових пристроїв.
 Електроніка – це напрямок вивчення, об’єднання і впроваджен¬ня спеціалізованих винаходів електричної та електронної інженерії, досягнень мікро- та нано¬електронних технологій, комп’ютерних наук, систем автоматизованого проектування (САПР), які використовують для дослідження, розробки і програмування електронних пристроїв і систем, інтегральних схем, сенсорної та мікросистемної техніки.
 Електронні системи, інтегровані з комп’ютерною технікою, використовують у системах зв’язку, телекомунікаційних системах, системах навігації, військовій та космічній галузях, медичної, автомобільної та інших видах діагностики, дослідження матеріалів.
 З огляду на це неухильно зростає попит на спеціалістів з комп’ютерно-інтегрованих електронних технологій та електроніки.

E02

Студенти спеціальності “Електроніка”, окрім фундаментальних знань принципів побудови і роботи сучасних електронних пристроїв, отримують поглиблені знання комп’ютерної техніки, володіють комп’ютерними системами автоматизованого проектування, дослідження, програмування і налаштування різноманітних електронних пристроїв і систем – від побутових до складних промислових. Лабораторні заняття відбуваються в лабораторіях, які оснащені сучасними комп’ютерними САПР схемотехніки і приладних структур інтегральних схем, проектування друкованих плат, а також комп’ютерно-інтегрованими електронними засобами розробки та відладки електронних пристроїв і систем на основі компонентної бази провідних закордонних фірм (Microchip, Atmel, Xilinx).
 Перевагами наших випускників є універсальність і гнучкість професійної підго¬товки, що забезпечує їхнє працевлаштування в різних галузях науки і техніки, виробництва, бізнесу ”.

E03

Професійна діяльність

 Сферою діяльності фахівців з електроніки є створення, експлуатація та обслуговування електронних приладів, пристроїв та систем, що грунтуються на теоретичній та практичній підготовці з цифрових технологій комп’ютерного про¬ектування та дослідження мікро- і нано¬електронної елементної бази. Це дає також змогу кваліфікованого обслуговування су¬часної електронної техніки, електронних діагностичних систем, систем управління виробничих процесів, телекомунікацій.
 Фахівці спеціальності «Електроніка» володіють широким спектром знань для ефективного застосування комп’ютерно-інтегрованих електронних методів і засобів в усіх галузях науки і техніки та можуть працювати в сфері електроніки, радіо¬електроніки, телекомунікацій, біоме¬дичної електроніки, автоелектроніки на по¬садах експертів, аналітиків, інженерів-конструкторів та ін.

E04

Ким можна працювати:

• технік з експлуатації і ремонту електронного устаткування;
• технік-технолог електронного виробництва;
• технік-конструктор конструкторських відділів з розробки радіоелектронної апаратури;
• вироби електронної техніки;
• майстер ремонту складної побутової електротехніки та комп’ютерної техніки.

 

<<< Читати далі