Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань: Інформаційні технології
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення
Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Термін навчання - на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців;
                             - на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців.

Загальна інформація

Пр01

 Стрімкий розвиток інформаційних технологій та їх широке впровадження у всіх сферах життя людини в останні два десятиліття зумовили високий попит на фахівців, здатних проектувати програмні системи та комплекси, що розширюють можливості комп'ютерів, даючи змогу вирішувати широке коле професійних та прикладних задач, пов'язаних з обробкою даних на ПК. Галузь програмування включає різнопланові задачі і потребує високих компетентностей для їх розв'язку. Саме їх здобувають студенти нашого коледжу, що навчаються за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".

Що знатиме випускник спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»:

Пр02

• моделі організації процесів розробки програмного забезпечення;
• реалізація інформаційних систем на базі новітніх принципів моделювання сховищ даних;
• проектування програмного забезпечення із використанням сучасних підходів та методологій;
• системного адміністрування обчислювальних комплексів;
• встановлення, налаштування, адміністрування системного та прикладного програмного забезпечення;
• усунення неполадок у комп’ютерній системі;
• логіку функціонування та побудови обчислювальних пристроїв;
• будову та принципи роботи різних архітектур комп'ютерів;
• принципи файлової та програмної організації провідних операційних систем;
• організацію баз даних та роботу з СУБД;
• функціонування комп'ютерних мереж та мережних протоколів;
• принципи прикладного та системного програмування мовами високого та низького рівня;
• технології розробки веб-додатків та програмування для мобільних пристроїв.

Випускники можуть працювати за посадами наступних професійних кваліфікацій:

Пр03

• Фахівець з розроблення комп’ютерних програм
• Технік із системного адміністрування
• Фахівець з інформаційних технологій
• Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
• Технік-програміст
• Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)

Первинні посади, що може займати випускник:

Може працювати в державних та приватних установах, займаючи такі посади:

• технік-програміст;
• технік з обчислювальної техніки;
• молодший програміст;
• інженер відділу забезпечення якості;
• веб-розробник;
• розробник баз даних.

 

<<< Читати далі