Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа,
страхування та фондовий ринок»

Освітньо-кваліфікаційний ступінь –  фаховий молодший бакалавр

Термін навчання  - на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців;
                              - на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.

Інформація про спеціальність

  На сьогоднішній день спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» – це сучасна і престижна спеціальність економічного спрямування. Фахівці з фінансів завжди без проблем знаходять своє місце в сфері економіки, яка гостро потребує обґрунтованих і чітко організованих дій, спрямованих на забезпечення ефективності, надійності і стабільності функціонування фінансової системи, розвитку виробництва, покращення умов життя та добробуту населення. Якщо уявити собі, що економіка – це корабель, що йде по бурхливому, безкрайньому морю, долаючи всі перешкоди, то місце фінансиста на цьому кораблі на капітанському містку.

Основні профільні дисципліни, які вивчають студенти

 - Фінанси - охоплюють фінансові відносини, що виникають на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними та фізичними особами.
 - Банківські операції - вивчення методів проведення банківських операції та надання банківських послуг, набуття вмінь виконувати конкретні операції банківської діяльності.
 - Економіка підприємств - вивчення закономірностей функціонування і розвитку підприємств незалежно від форм власності.
 - Гроші і кредит - вивчення ролі грошей і кредиту в ринковій економіці, закономірностей функціонування грошового ринку та грошової системи, основ побудови банківської системи та операцій банків, закономірностей розвитку і функціонування валютного ринку.
 - Податкова система - вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування, методики розрахунків і порядку сплати податків і обов'язкових платежів юридичних і фізичних осіб.  Статистика - вивчення принципів організації статистики, методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів, особливостей організації статистики підприємств.
 - Менеджмент - вивчення системи управління і процесів прийняття управлінських рішень.
 - Страхові послуги - вивчення суті страхової діяльності і всіх його видів та форм методології проведення страхових операцій, загальних норм розрахунку страхових тарифів.
 - Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах - вивчення інформаційних технологій в управлінні фінансами, систем оброблення фінансової інформації.
 - Економічний аналіз - вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних та статистичних прийомів і методів; аналіз фінансового стану підприємства, виробництва продукції, робіт і послуг.
 - Бухгалтерський облік - вивчення основних засад бухгалтерського та податкового обліку, нормативної бази, що регулює облікові питання організації та техніки ведення бухгалтерського обліку на підприємствах з різними формами власності.
  Для набуття спеціальності важливо не лише отримання якісних теоретичних знань, але й безпосередня участь студентів у виробничому процесі з метою оцінки можливостей застосування своїх навичок на практиці та виявлення сфер навчання, що потребують вдосконалення. Студенти мають змогу ознайомитися з практичними аспектами фінансової діяльності на широкому переліку баз практики (підприємствах, банках, страхових компаніях та інших установах та організаціях). Керівники зазначених установ традиційно відмічають високий рівень теоретичної та практичної підготовки студентів коледжу. З огляду на це значна кількість студентів отримують пропозиції щодо майбутнього працевлаштування ще до закінчення навчання.
  Висококваліфікованих спеціалістів-фінансистів потребують державні та комерційні підприємства, банківські структури, податкові служби, інвестиційні, страхові компанії, інші організації та установи.

Випускники мають можливості для працевлаштування на такі посади:

У ГОСПОДАРСЬКОМУ СЕКТОРІ – фінансовий аналітик, спеціаліст з фінансової роботи, фахівець з управління активами, антикризовий менеджер, оцінювач майна, фінансовий директор;

 У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ – спеціаліст з операційно-касового обслуговування, кредитний експерт, спеціаліст по фінансовому моніторингу, бізнес-аналітик, спеціаліст з обслуговування лізингових операцій, менеджер по продажам страхових продуктів, менеджер агентської групи;

 У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ – провідні спеціалісти, інспектори Державної Казначейської служби України, Державної фіскальної служби, Державної фінансової інспекції, Пенсійного фонду України та інших державних фондів соціального страхування, Управління соціального захисту населення, органів державної влади, місцевого самоврядування, та планово-фінансових відділів бюджетних установ та організацій.

  Таким чином, досить широким є простір для реалізації отриманих знань сучасного фінансиста, основне завдання якого полягає у виборі напрямів вкладання коштів з метою отримання найбільшої вигоди.
  Випускники коледжу спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» можуть продовжувати безперервне навчання в Черкаському державному технологічному університеті та здобути освітній рівень бакалавра, спеціаліста, магістра за цією спеціальністю, а також мають можливість продовжити навчання у інших вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації.

Запрошуємо всіх бажаючих до нашої дружньої родини!
Професійна фінансова освіта забезпечить в майбутньому
фінансову незалежність Вам і Вашій родині!

 

<<< Читати далі