ІСТОРИЧНИЙ НАРИС

  Розвиток освіти та науки завжди крокує поруч із потребами народного господарства. Становлення та розвиток Смілянського промислово – економічного коледжу був продиктований вимогами часу і на початковому етапі свого існування нерозривно пов’язаний із історією радіоприладного заводу у місті Сміла. В 1972 році в Смілі розпочалося будівництво радіоприладного заводу, який вже з червня 1976 року увійшов до розряду діючих підприємств. Нове виробництво вимагало інженерно – технічних і виробничих кадрів. Для надійного забезпечення кваліфікованими кадрами сучасного виробництва з ініціативи директора заводу Баннікова Ю.О. та його заступника Нерознака П.П. наказом Міністра загального машинобудування Афанасьєва С. О. від 19 вересня 1980 року у Смілі було відкрито філію Київського радіомеханічного технікуму. Адміністрація заводу з перших днів існування навчального закладу активно сприяла створенню сучасної матеріально - технічної бази. Наказом директора заводу Баннікова Ю.О. філія була зарахована як підрозділ заводу. Це дозволило швидкими темпами здійснити реконструкцію та ремонт приміщення для потреб філії, оснастити лабораторії та кабінети меблями, необхідним устаткуванням та приладами. Для належного забезпечення навчального процесу потрібні були висококваліфіковані спеціалісти. З цією метою до співпраці були залучені провідні фахівці заводу з відділів головного конструктора, головного технолога, відділу товарів народного споживання та інших підрозділів. Першим завідуючим філією був призначений Каченюк В. А., який чимало зробив для становлення та подальшого зміцнення новоствореного навчального закладу. Першими штатними співробітниками були викладачі Іванченко В. Ф., Залевський В. П., Ковальов М. П., завідуюча відділом кадрів Береговенко Н. Ф., секретар навчальної частини Карбівнича О. М., завідуючий господарством філії Григор П. В., лаборанти Шпак В. М. та Дубіна Г. М.
 Каченюк ВА

Каченюк В. А.

  Спільні зусилля адміністрації радіоприладного заводу та працівників філії сприяли тому, що вже у 1980-1981 навчальному році був здійснений перший набір студентів. Ними стали працівники цехів, відділів та інших підрозділів заводу. 120 осіб розпочали навчання на вечірньому відділенні за двома спеціальностями: «Радіоапаратобудування» та «Виготовлення виробів електронної техніки» Перебудова нашого суспільства внесла свої корективи в напрямки підготовки фахівців. В 90-х роках в житті філії та радіоприладного заводу відбулися значні зміни. Завод був реформований у виробниче об’єднання “Оризон”, а філія в 1993 році стала самостійним навчальним закладом і отримала назву «Смілянський радіотехнікум» з правом здійснення навчання студентів на денному відділенні на базі повної середньої освіти. У 1997 році Смілянський радіотехнікум увійшов як структурний підрозділ до складу Черкаського інженерно-технологічного інституту. В тому ж році технікум отримав право на підготовку спеціалістів на базі неповної середньої школи (9 класів). Проаналізувавши ситуацію та детально вивчивши потреби освіти і ринку праці, були відкриті нові спеціальності технічного та економічного спрямування: «Бухгалтерський облік » (1995 р.) «Технічне обслуговування та ремонт побутової радіоелектронної техніки» (1996 р.) «Маркетинг у виробничій сфері» (1996 р.) «Товарознавство та комерційна діяльність» (1997 р.) «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» (1998 р.) «Організація виробництва» (1998 р.) «Економіка підприємства» (2002 р.) «Фінанси» (2002 р.) «Організація обслуговування на транспорті» (2012 р.)
  В 2011 році Смілянський радіотехнікум отримав статус колледжу і назву: «Смілянський промислово-економічний коледж Черкаського державного технологічного університету» Коледж є вищим навчальним закладом І рівня акредитації в структурі Черкаського державного технологічного університету державної форми власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, має ліцензію на підготовку молодших спеціалістів із 7 спеціальностей на денній і заочній формах навчання, а також сертифікат ДАК про їх акредитацію. Всі напрями підготовки повністю забезпечені програмами навчання, методичними розробками, навчальною літературою. Коледж має розвинену навчальну, дослідну та матеріально-технічну бази. Навчання проводиться в аудиторіях та комп'ютерних класах із застосуванням новітнього програмного забезпечення на основі сучасної комп'ютерної бази: виділений канал Internet, комплексна структурна кабельна система зв'язку, яка об'єднує в єдину інтегровану мережу необмежену кількість комп'ютерів коледжу, забезпечуючи зручність роботи студентів та викладачів. Науково-дослідну, педагогічну діяльність здійснюють висококваліфіковані викладачі. У коледжі працюють сучасна бібліотека з широким вибором літератури та читальною залою; комп'ютерні класи, лекційні аудиторії, лабораторії та радіомонтажна майстерня, обладнана унікальним обладнанням. Студенти коледжу беруть активну участь в міжнародних конкурсах, Всеукраїнських та обласних олімпіадах, студентських науково – практичних конференціях, спортивних змаганнях тощо. Гордістю коледжу є здобутки студентів і викладачів у Всеукраїнській олімпіаді з радіоелектроніки, яка щорічно проводиться серед навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації. Наші вихованці кілька років поспіль є переможцями та призерами цієї престижної олімпіади.
​ ​Коледж   Значна увага у коледжі приділяється формуванню гармонійної всебічно розвинутої особистості, утвердженню національної свідомості, любові до рідної землі, вихованню поваги і шанобливого ставлення до історії та культури свого народу. З цією метою у коледжі діють предметні гуртки, клуби за інтересами, організовуються екскурсійні подорожі визначними місцями України, є можливість отримати робочу спеціальність. В коледжі діє колективна радіостанція UR4CWЕ, де студенти мають змогу встановлювати радіозв’язки з радіоаматорами всього світу. Студенти постійно беруть участь у всеукраїнських змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях та займають призові місця, зокрема, переможцями ставали тричі за останній рік. Фізична культура і спорт у коледжі спрямовані на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей студентів з метою цілісного формування особистості. Особлива увага приділяється організації і проведенню спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Щорічно в навчальному закладі проводиться спартакіада. Працюють спортивні секції з баскетболу, волейболу, настільного тенісу, футболу, легкої атлетики, шахів та атлетичної гімнастики. Збірні команди коледжу беруть активну участь в змаганнях та спартакіадах на різних рівнях та посідають в них призові місця. Протягом 30 - річного існування навчального закладу підготовлено понад 4,5 тис. фахівців, які працюють у різних галузях народного господарства нашої держави. Переважна більшість випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації, зокрема у Черкаському державному технологічному університеті, в структурі якого ми знаходимося. Серед випускників є керівники, головні спеціалісти підприємств, установ та організацій різних форм власності, успішні менеджери, програмісти, комерсанти і фінансисти. Все це підтверджує високий професіоналізм науково-педагогічного складу коледжу, його відповідальність за глибоку і якісну підготовку і виховання майбутніх спеціалістів.