Навчальні плани

підготовки фахового молодшого бакалавра

 
2020 рік

Спеціальність 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

на основі базової загальної середньої освіти

на основі повної загальної середньої освіти

 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

на основі базової загальної середньої освіти

на основі повної загальної середньої освіти

 

Спеціальність 073 Менеджмент

на основі базової загальної середньої освіти

на основі повної загальної середньої освіти

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

на основі базової загальної середньої освіти

на основі повної загальної середньої освіти

 

Спеціальність 171 Електроніка

на основі базової загальної середньої освіти

на основі повної загальної середньої освіти

 

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

на основі базової загальної середньої освіти

на основі повної загальної середньої освіти

 

 
2022 рік