Спеціальність «Підприємництво та торгівля»

Термін навчання  - на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців;
                              - на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.

Характеристика спеціальності

 Підприємництво є рушійною силою економіки та запорукою економічного зростання країни. Розповсюдження ринкових методів господарювання обумовлює постійну потребу в значній кількості фахівців в питаннях створення та ефективного ведення бізнесу, тому підготовка за спеціальністю «Підприємництво та торгівля» сьогодні дуже актуальна та перспективна.
  Фахівець зі спеціальності «Підприємництво та торгівля» – це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.
  Посада фахівця спеціальності «Підприємництво та торгівля» займає вагоме місце в структурі практично усіх підприємств, організацій чи установ, які можуть існувати в економічній системі держави. Випускник даної спеціальності здійснює розрахунки собівартості продукції, складає кошторис витрат, прогнозує стан економічної та фінансової діяльності підприємств і організацій, визначає шляхи підвищення ефективності господарської діяльності організації, може працювати у сфері консалтингової, страхової, банківської та рекламної діяльності. Часто саме від такого фахівця залежить успіх роботи як окремого підрозділу, так і всього підприємства.

  Переваги професії: свобода, перспектива, зростання, реалізація мрій, побудова власного колективу і росту. 

Профіль діяльності фахівця:

 1) у сфері підприємництва – це організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності, керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі;
 2) у сфері торгівлі діяльність спрямована на вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури, розробку стратегії і тактики маркетингу, формування і контроль асортименту товарів, управління якістю товарів, оптимізацію товаропросування, переробку та зберігання товарів і сировини;
 3) сфері державного, регіонального контролю – забезпечення реалізації державної політики щодо захисту інтересів споживачів.

Ви активна, талановита, цілеспрямована людина?
Ви бажаєте досягти вершин у цьому житті?

Якщо так, ми з радістю зустрінемо Вас у якості студента
спеціальності  «Підприємництво та торгівля»

Здобувши освіту за цією спеціальністю сьогодні,
Ви отримаєте впевненість і гідну роботу завтра.

 

 

<<< Читати далі