Спеціальність 121
Інженерія програмного забезпечення

IP   IP

 

Спеціальність 072
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

F   F

 

Спеціальність 073
Менеджмент

M   M

 

Спеціальність 076
Підприємництво і торгівля

P   P

 

Спеціальність
171 Електроніка
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка

E   E