Спеціальність 121
Інженерія програмного забезпечення

IP

IP

<<< Читати далі

Спеціальність 072
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

F

F

<<< Читати далі

Спеціальність 073
Менеджмент

M

M

<<< Читати далі

Спеціальність 076
Підприємництво та торгівля

P

P

<<< Читати далі

Спеціальність
171 Електроніка
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка

E

E

<<< Читати далі

<<< Читати далі