Спеціальність «Менеджмент»

Освітньо-кваліфікаційний ступінь –  фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з менеджменту

Термін навчання  - на базі 9 класів                                         - 3 роки 5 місяців;
                              - на базі 11 класів                                       - 2 роки 5 місяців;
                              - на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 2 роки 5 місяців.

  Навчання зі спеціальності  «Менеджмент»   престижне і перспективне. Сьогодні неможливо уявити будь - яке виробництво без менеджера.
  Менеджер – це спеціаліст, який повинен знати, як організувати матеріально-технічне забезпечення, процес виробництва, як управляти виробничими і комерційними процесами, стимулювати працю, ефективно мотивувати трудовий колектив.
  Кваліфікованих професіоналів  з такою спеціальністю чекають підприємства будь-яких форм власності і форм господарювання.

Кваліфікаційна характеристика

   Випускники повинні знати:
основи створення і функціонування підприємств на приватній основі; форми організації праці та напрями її удосконалення; особливості і форми оплати праці та напрями її удосконалення; організацію виробництва; економічні та правові основи здійснення бізнесу і підприємництва, службову етику;

   уміти:
обчислювати потребу в матеріально-технічних ресурсах, раціональні розміри внутрішньогосподарських, обслуговуючих підрозділів; визначати собівартість одиниці продукції і послуг; укладати господарські договори, вміти розрахувати розмір доходу колективу і заробітну плату працівників за кінцевим результатом господарювання; визначати потребу фірми у фінансах, розрахувати ступінь ризику.

  Сьогодні професія менеджера є однією із найпопулярніших, престижних і, що важливо, найзатребуваніших на ринку праці. Сучасні компанії відчувають гостру потребу в професійних керівниках (топ-менеджерах, директорах, менеджерах середньої ланки, менеджерах із персоналу, адміністраторах, тощо).

   Менеджер - це високваліффікований персонал, який грає роль координуючого органу, що формує і приводить у рух ресурси організації для досягнення своїх цілей.  

Що означає менеджмент?

   Менеджмент - досить нове слово в ужитку у співвітчизників, проте воно швидко здобуло собі популярність. Відкривши газету або сайт з описом необхідних фахівців, завжди можна помітити, що компанії потребують менеджерів. Спробуємо розібратися, що ж під собою має на увазі це поняття, і ким можна працювати за фахом "Менеджмент".
   Людина, ніколи не стикається з цим поняттям, часто думає, що воно означає управління. У деякому роді так і є, адже поняття «менеджмент» походить від латинського manus (рука), що знайшло відображення в англійському дієслові to manage - "керувати". Однак управління - більш широке поняття, яке має на увазі можливість керувати будь-якими системами, в тому числі і автоматичними, в той час як менеджмент - мистецтво створювати продукт руками інших людей. Це означає, що менеджер - особа, яка керує людьми і володіє при цьому лідерськими якостями.

Обов'язки менеджера

   Система менеджменту організації передбачає, що в кожної компанії є функціональні підрозділи, на чолі яких має знаходитися особа, яка приймає рішення. На практиці менеджер найчастіше виступає в ролі керівника середньої ланки, в безпосередні обов'язки якого входить:

 1) Планування та впровадження заходів з модернізації роботи  підприємства;

 2)  Вчинення аналізу роботи компанії;

 3)  Повсюдний контроль за виконанням поставлених перед персоналом завдань;

 4)  Мотивація співробітників, створення сприятливого клімату в колективі.

 Фахівці даної спеціальності підготовлені до здійснення: системного аналізу діяльності організації; розробки стратегічних напрямів розвитку організації і забезпечення їх конкурентоспроможності; поєднання всіх видів ресурсів, організація колективної праці для досягнення місії організації; організація процесів управління, прийняття управлінських рішень та їх реалізації.

 Фахівець з менеджменту управління і адміністрування – це особа, яка має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку та прийняття управлінських рішень. Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, а за умов набуття відповідного, може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна.

 Перевагами фахівців з менеджменту управління і адміністрування є високий рівень зарплат, стабільний попит на ринку праці та широкий спектр можливих місць працевлаштування.

Випускник даного профілю, може обіймати посади:
 - керівника підприємства чи його заступника;
 - менеджер-логіста;
 - менеджера з персоналу;
 - менеджера відділу збуту;
 - керівника виробничого підрозділу;
 - голови фермерського господарства;
 - менеджера комерційного відділу;
 - фахівця з аналізу ринку, економічного радника тощо.

  Менеджер – це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, юриста.

Якщо Ви прагнете успіху - це Ваш шанс!
Освіта - це основа Вашого майбутнього!

 

<<< Читати далі