Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Спеціалізація: «Конструювання,виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»

Можете займати посади:

- радіомеханіка;

- регулювальника радіоапаратури;

- телемайстра;

- спеціаліста по обслуговуванню і ремонту радіоелектронної техніки.

Про професію

 Професія пов'язана з проектуванням, виробництвом та ремонтом різноманітної апаратури та приладів. Вона стосується сучасних інформаційних технологій, а тому їй властива універсальність: знання, вміння, навички, набуті під час навчання в коледжі, можна використати при розробці, виробництві, експлуатації і ремонті електронної апаратури і систем радіотехнічного призначення.

 Це одна з самих інтелектуальних робітничих професій, яка пов’язана з обслуговуванням та ремонтом радіотелевізійної апаратури. Найбільш складний етап роботи – технічна діагностика апарату, виявлення основних причин несправностей і визначення способів послідовності їх усунення, підбір необхідного інструменту, деталей, матеріалів, обладнання. Основними робочими інструментами фахівців даного профілю є засоби обчислювальної техніки від персонального комп'ютера і спеціалізованих вимірювальних пристроїв до систем штучного інтелекту.

Сучасний радіотехнік - це фахівець, якому притаманні якості:

 -   вміння конструювати, експлуатувати, досліджувати, ремонтувати найрізноманітнішу радіоелектронну апаратуру широкого функціонального призначення;

-   знання сучасних технологій виробництва радіоелектронної апаратури і приладів;

 -   володіння комп'ютерними технологіями і САПР, використання сучасної комп'ютерної техніки в інженерній діяльності;

 -   знання сучасних економічних процесів в народному господарстві, вміння орієнтуватися у ринковому просторі і підвищувати ефективність інженерної діяльності;

 -   здатність працювати у різних галузях народного господарства.