Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з електроніки
Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Термін навчання - на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців;
                             - на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців.

Загальна інформація

Ek01

 Професія пов'язана з проектуванням, виробництвом та ремонтом різноманітної апаратури та приладів. Вона стосується сучасних інформаційних технологій, а тому їй властива універсальність: знання, вміння, навички, набуті під час навчання в коледжі, можна використати при розробці, виробництві, експлуатації і ремонті електронної апаратури і систем радіотехнічного призначення.
 Це одна з самих інтелектуальних робітничих професій, яка пов’язана з обслуговуванням та ремонтом радіотелевізійної апаратури. Найбільш складний етап роботи – технічна діагностика апарату, виявлення основних причин несправностей і визначення способів послідовності їх усунення, підбір необхідного інструменту, деталей, матеріалів, обладнання. Основними робочими інструментами фахівців даного профілю є засоби обчислювальної техніки від персонального комп'ютера і спеціалізованих вимірювальних пристроїв до систем штучного інтелекту.

Освітній процес

Ek02

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні уявлення про інформацію, способи її обробки, передачі, прийом та розподіл, захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних системах та мережах; глибокі знання про сучасні інформаційно-комунікаційні технології та електронні компоненти і технічні засоби зв’язку.
Сумісно з навичками використання програмних засобів і роботи в комп’ютерних мережах, а також умінням створювати бази даних та використовувати Internet-ресурси, студенти оволодівають здатністю проектувати нові радіотехнічні, телекомунікаційні, інформаційні та транспортні мережі, медичні прилади і системи, цифрові системи передачі, комутації та обробки даних, основи налагоджування, монтажу, діагностики та ремонту радіотехнічної, телекомунікаційної та радіоелектронної апаратури. Оволодівають навичками програмування, комп’ютерного моделювання та автоматизованого проектування в області радіотехніки та телекомунікацій.
Також під час навчання студенти приймають активну участь у науковому, культурному та спортивному житті університету, працюють в експериментально-наукових гуртках, що функціонують на кафедрі. Викладачі кафедри проводять екскурсії на підприємства та установи міста по спеціалізації, разом зі студентами їздять на екскурсії до інших міст України, відвідують цікаві місця, проводять зібрання на кафедрі приурочені до свят тощо.

Професійна діяльність

Можете займати посади: • радіомеханіка;
• регулювальника радіоапаратури;
• телемайстра;
• спеціаліста по обслуговуванню і ремонту радіоелектронної техніки.

Ким можна працювати:

• радіотехнік з розробки електронних схем;
• технік-конструктр;
• технік-технолог;
• майстер з ремонту та обслуговування радіотелевізійної апаратури;
• консультант з продажу телерадіоапаратури;
• контролер відділу технічного контролю якості радіоелектронного обладнання.

Ek03

 Розвиток телекомунікаційних і радіотехнічних технологій призводить до того, що в розвинених країнах світу телекомунікації входять у список найпрестижніших навчальних напрямів. Спеціалістами щороку створюються все більш сучасні і досконалі прилади, які роблять зв’язок якіснішим, доступнішим і полегшують життя: Internet, 3G, LTE, 5G, супутниковий зв’язок – зліт нових і розвиток досконаліших технологій неможливий без великої кількості кваліфікованих інженерів з телекомунікації, попит на яких щороку зростає.

Працевлаштування

 Випускники працюють в конструкторських, проектних і експлуатаційних організаціях зв’язку різних відомств, на підприємствах радіоелектронної та електротехнічної промисловості, конструкторських бюро, підприємствах енергопостачання, комерційних структурах, займають посади провідних фахівців. Також можуть працювати на міських телефонних мережах, в центрах телефонного зв’язку і телекомунікаційних повідомлень, в бізнес-центрах, обчислювальних центрах, на локальних і глобальних інформаційних комп’ютерних мережах, в центрах комутації мобільних засобів зв’язку.
 Даний напрямок є відносно новим і одним з найперспективніших в радіоелектронній промисловості. Замовниками випускників цієї спеціальності є наступні підприємства та організації: «Укртелеком», «МТС», «Київстар», «Matrix», «Дейта експрес», «АМІ» та ін.
 Людство переходить на новий рівень спілкування і передачі інформації, а це означає, що попереду у телекомунікацій та радіоелектроніки безліч змін. І найголовнішими реформаторами в цій справі стануть люди, які отримали освіту в галузі зв’язку!

 

<<< Читати далі